English
Polski
Inauguracja 8.edycji projektu Eco-Miasto
The inaugural meeting of the 8th edition of the Eco-City project
19 marca 2021 (piątek) 12:00 - 13:00 Platforma Zoom
19 March 2021 (Friday)12:00 PM - 1:00 PM (in Warsaw) Zoom Platform
Rejestracja zakończona
Registration is closed
Paneliści
Panelists
Program

ECO-MIASTO wspiera miasta na drodze do zrównoważonego rozwoju stymulując współpracę różnych podmiotów, tak ważną dla zielonej odbudowy po pandemii. W trakcie spotkania podzielimy się z Państwem informacjami dotyczącymi tegorocznej edycji, której istotnym elementem jest konkurs dla miast i gmin miejsko-wiejskich o laur Eco-Miasta.

12:00

Otwarcie spotkania
Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa

12:10

Frédéric Billet, Ambasador Francji
12:15

Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska

12:25

Justyna Glusman, Dyrektor Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie m.st. Warszawy

12:30

Maciej Chorowski, Prezes NFOŚiGW

12:35

Prezentacja hasła przewodniego 8 edycji projektu Eco-Miasto, podstawowe informacje o konkursie
Bartłomiej Kozek, Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

12:45

udział przedstawiciela samorządu, laureata 7.edycji konkursu Eco-Miasto
Katarzyna Szymczak-Pomianowska, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miasta Wrocław

12:50

Sesja pytań dziennikarzy
moderator: Anna Drewniak, HAVAS PR

13:05

Zakończenie spotkania
Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 

* Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim i francuskim. Tłumaczenie dostępne jedynie w aplikacji Zoom.

Agenda

Eco-City supports cities on their path to sustainable development by stimulating the cooperation of various entities, which is essential for green reconstruction after the pandemic. During the meeting, we will reveal key information about this year's edition, including details regarding the competition for cities and urban-rural municipalities for the Eco-City laurel.

12:00

Opening remarks
Maria Andrzejewska, Director of the UNEP/GRID-Warsaw Centre

12:10

Frédéric Billet, Ambassador of France in Poland

12:15

Michał Kurtyka, Minister of Climate and Environment

12:25

Justyna Glusman, Director coordinator of sustainable development and greenery in the City of Warsaw

12:30

Maciej Chorowski, Chairman of the Board of the National Fund for Environmental Protection and Water Management

12:35

Presentation of the main theme of the 8th edition of the Eco-City project and basic information about the competition
Bartłomiej Kozek, Sustainable Development, UNEP/GRID-Warsaw Centre

12:45

Local governments’ representative, winner of the 7th edition of the Eco-City competition
Katarzyna Szymczak-Pomianowska, Director of sustainable development in the City of Wrocław

12:50

Q&A session with journalists
moderation: Anna Drewniak, HAVAS PR

13:05

End of the meeting
Maria Andrzejewska, Director of the UNEP/GRID-Warsaw Centre

 

* The meeting will be conducted in Polish and French. Language Interpretation available only on Zoom application. 

Rejestracja
19 marca 2021 (piątek) 12:00 - 13:00 Platforma Zoom
Rejestracja zakończona
Registration
19 March 2021 (Friday)12:00 PM - 1:00 PM (in Warsaw) Zoom Platform
Registration is closed
© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa